KNS` styre

KNS har et styre valgt av medlemmene på Årsmøtet. Se hvem som gjør hva i styret  i 2017.

Styremedlemmene velges for to år av gangen og varamedlemmer for ett år av gangen på foreningens årsmøte.

Selv om Sekretariatet gjennomfører de fleste av styrets beslutninger, foregår mye av det praktiske arbeidet i komitéene bestående av tillitsvalgte medlemmer.

 

NAVN: FUNKSJON: På valg etter Epost  
Karl -Christian Agerup Leder 2018

kcagerup@gmail.com

92218767

Nils Klippenberg 1. nestleder 2018

nils.klippenberg@siemens.com

41503806
 Anne Moe Nikolaysen 2. nestleder 2017

anne.moe.nikolaysen@norgesgruppen.no

95121201
Steff Herbern Styremedlem 2015

steff@herbern.no

90011400
Carolle Reitzer Styremedlem 2015 carolle.reitzer@schibsted.com 98203296
Håkon Ingvaldsen Styremedlem 2018 hin@hinvesta.no 90939099
Kristian Fodstad Medlem 2018  kristian.fodstad@meinich.no 91773654
 Kathrine Baardsen Varamedlem 2018  kab@rsmnorge.no 91590934
Ida Kathrine Berthet Varamedlem 2018 ikberthet@gmail.com 97145374

 

Lovkomitéen:

Lovkomitéen har til oppgave å assistere styret og årsmøtet i lovsaker.

  Lovkomitéen    
Morten Johnsen Leder 419 00 040

mjj@bull.no

Egil Wold   920 52 711  egil.wold@wold-riise.no
Nini Høegh Nergaard    90720303

niniehn@online.no

Anders Kristensen Ansatt
41464870
anders@kns.no

 Forslag til kandidater til valg må være sendt styret innen 15. oktober sammen med en bekreftelse på at vedkommende er villig til å stille som kandidat i valg. Forslag til lovendringer og andre saker som ønskes behandlet må være styret ihende innen 15. oktober. Alle innkomne forslag skal legges frem for årsmøtet sammen med rådets og styrets framstilling (se KNS lover § 5 Årsmøte).

HH_block_red_white_HellyHa.jpg
Haugen-Gruppen_4f.png
TurkishAirlines.jpg
VCC_144x144.png
Grundig
Pantaenius
Matcomfort
Vi støtter Vindskift sitt arbeid
Watskilogo.jpg
logo-seilas.png

Hvor holder vi til?

Kongelig Norsk Seilforening

KNS er Norges største seilforening og en aktiv regattaarrangør. KNS er tilsluttet Norges Seilforbund (NSF).
Blant ca. 4000 medlemmer finner du en stor juniorgruppe, mange ivrige jenteseilere, hundrevis av tur- og havkappseilere og flere av Norges beste regattaseilere. I KNS finner du både fellesskap og særinteresser, alt avhengig av hva du er ute etter.

KNS har en fast ansatt ledelse og stab som dekker foreningens virkeområder og daglige drift.

 Kongelig Norsk Seilforening, Huk Aveny 1, 0287 Oslo

Telefon: 23 27 56 00, E-post: info@kns.no